B.Rok Pendant Lamp by Vladimir Paripović

B.Rok Pendant Lamp je novi projekat arhitekte Vladimira Paripovića. Želeći da pobegne od rasvete klasičnog oblika, poput visilice u obliku sfere, Vladimir je došao na ideju da baroknu formu svede na jedan element. On je redizajnirao detalj sa baroknog lustera i zaobljene ivice preneo u ortogonalne, čime je  dobio visilicu koja može da bude deo minimalističkog prostora, ali i prostora koji je ispunjen dekoracijom. Materijali od kojih je lampa napravljena su drvo i klirit. Drvo (masiv, bukva) u dimenzijama 10x10x10cm, predstavlja “bazu” za sijalično grlo i kabl, a klirit je taj koji daje celom objektu formu. Lampa je urađena  u crnom i belom tonu, kao i u žutoj i transparentnoj varijanti, a svaka od varijanti daje atmosferu za sebe.

B.Rok Pendant

B.Rok Pendant Lamp

lamp

rasveta

rasveta

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply